Bengkel Pengurusan Tatatertib dan Integriti Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia

Bengkel Pengurusan Tatatertib dan Integriti Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia

SEREMBAN, 7-10 FEBRUARI 2019 : Satu Bengkel Pengurusan Tatatertib dan Integriti Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia telah diadakan di Palm Seremban Hotel, Seremban, Negeri Sembilan. Bengkel itu dianjurkan oleh Unit Integriti dan Unit Pembangunan Sumber Manusia JMG dan telah dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Shahar Effendi bin Abdullah Azizi, Ketua Pengarah JMG Malaysia. Objektif bengkel ini ialah:

  • Memberi pemahaman berkaitan pengurusan tatatertib kepada Ahli Lembaga Tatatertib I dan II JMG
  • Memberi pendedahan kepada Ahli Lembaga Tatatertib I dan II tentang cara menjalankan siasatan dan meyediakan laporan kes-kes yang melibatkan tatatertib
  • mberi pendedahan kepada pegawai peraturan dan undang-undang yang berkuatkuasa dan melahirkan pegawai yang kompeten dalam pengurusan tatatertib

Penceramah daripada JPA dan SPRM Negeri Sembilan telah memberi ceramah dan perkongsian dalam bengkel tersebut. Encik Joanes Muda, Pengarah JMG NSM bersama dengan Puan Siti Faridah binti Yusup (TPGS, JMG NSM) dan Encik Azizan Ali (TPSM, JMG NSM) turut hadir dalam bengkel tersebut.

Written by : norhayati_mr