taklimat pengendalian peralatan "drone"

taklimat pengendalian peralatan "drone"

Sesi taklimat berkenaan cara penggunaan peralatan "Drone" telah diadakan di Bilik Kuarza JMGSWP pada 20 Februari 2018 oleh Unit Geosains bagi tujuan memperkenal dan melatih warga JMGSWP dalam kemahiran pengendalian peralatan canggih masa kini.

 

Written by : Daniel