MESYUARAT PEMBENTANGAN PROJEK PEMANTAUAN CERUN KRITIKAL DI SELANGOR/WILAYAH PERSEKUTUAN

MESYUARAT PEMBENTANGAN PROJEK PEMANTAUAN CERUN KRITIKAL DI SELANGOR/WILAYAH PERSEKUTUAN

SELANGOR, Shah Alam -  Pada tarikh 15 Mac 2021, satu mesyuarat telah diadakan bersama di antara JMGSWP dan Kumpulan GoGeo Engineering yang dipengerusikan oleh En. Syed bin Omar. Mesyuarat ini bertujuan membentangkan hasil penemuan terhadap kerja penilaian 20 cerun kritikal di sekitar negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan.

Hasil dari kajian tersebut, laporan akan dikemukakan kepada Pihak Berkuasa Tempatan (BPT) yang berkaitan supaya tindakan mitigasi terhadap cerun kritikal boleh dilaksanakan.

Written by : Daniel