MAJLIS PELANCARAN PROGRAM PUBLISITI DAN PENYERTAAN AWAM BAGI DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS (RKK) BANDAR BATU ARANG, DAERAH GOMBAK, SELANGOR DARUL EHSAN DAN PERASMIAN GALERI PAMERAN "GOMBAK - HULU LANGAT GEOPARK"

MAJLIS PELANCARAN PROGRAM PUBLISITI DAN PENYERTAAN AWAM BAGI DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS (RKK) BANDAR BATU ARANG, DAERAH GOMBAK, SELANGOR DARUL EHSAN DAN PERASMIAN GALERI PAMERAN "GOMBAK - HULU LANGAT GEOPARK"

GOMBAK, 21 Oktober 2022 - Jabatan Mineral dan Geosains Selangor/Wilayah Persekutuan telah dijemput oleh Kerajaan Negeri Selangor untuk menyertai  Majlis Pelancaran "Program Publisiti dan Penyertaan Awam bagi Draf Rancangan Kawasan Khas (RKK) Bandar Batu Arang, Daerah Gombak Selangor Darul Ehsan" serta Majlis Perasmian Galeri Batu Arang, Gombak – Hulu Langat Geopark.  Majlis Pelancaran dirasmikan oleh YAB Dato’ Seri Amirudin bin Shari (YAB Dato’ Menteri Besar Selangor) sementara  penerangan pameran galeri disampaikan oleh Tuan Pengarah JMGSWP , Encik Tuan Rusli bin Tuan Mohamed.

Written by : Daniel