LAWATAN GEOPARK PASUKAN JMGSWP BERSAMA PELAJAR UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN

LAWATAN GEOPARK PASUKAN JMGSWP BERSAMA PELAJAR UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN

SELANGOR, 12 JUN 2024 - Pasukan Jabatan Mineral dan Geosains Selangor/Wilayah Persekutuan yang diketuai P.Geol En. Iszaynuddin Abd. Hamid membantu dalam program lawatan lapangan pelajar Tahun 3, Jabatan Geosains, Fakulti Sains Bumi, Universiti Malaysia Kelantan atas seliaan Dr. Hafzan Eva binti Mansor dan Prof. Madya Dr. Mohammad Muqtada Ali Khan, telah melawat beberapa geotapak di Geopark - Hulu Langat. Senarai geotapak yang dilawati adalah singkapan:

  1. Rijang Gombak
  2. Genting Sempah Volcano Complex
  3. Syis Selut, dan
  4. Olistostrom Genting Sempah

Written by : Daniel