LAWATAN KERJA PENANDA ARAS PIHAK DELEGASI PERUNDING UNIVERSITI MALAYSIA SABAH KE JMG MALAYSIA PUTRAJAYA,

LAWATAN KERJA PENANDA ARAS PIHAK DELEGASI PERUNDING UNIVERSITI MALAYSIA SABAH KE JMG MALAYSIA PUTRAJAYA,
LAWATAN KERJA PENANDA ARAS PIHAK DELEGASI PERUNDING UNIVERSITI MALAYSIA SABAH KE JMG MALAYSIA
PUTRAJAYA,
 
29 Februari 2024 - Pihak perunding UMS telah mengadakan satu lawatan kerja penanda aras ke JMG Malaysia dengan tujuan untuk mengumpul pandangan mengenai pelaksanaan Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG) serta Dasar Mineral Negara (DMN) bagi penyediaan dokumentasi Pelan Pembangunan Mineral Sabah 2024-2030 yang komprehensif. Pelan ini akan menjadi hala tuju untuk semua operasi perlombongan mineral di Negeri Sabah.
 
Perbincangan yang dipengerusikan oleh Pn. Jayawati daripada Cawangan Ekonomi Mineral Ibu Pejabat JMG dengan dihadiri oleh 10 orang pegawai daripada UMS yang diketuai oeh Prof. Madya Ts. Gs. Dr. Rodeano Roslee, Pgeol. dan beberapa pegawai ekonomi mineral, memfokuskan kepada dasar dan enakmen-enakmen sedia ada yang digunapakai oleh kerajaan persekutuan dan negeri-negeri, perbezaan harga royalti mineral di setiap negeri serta keperluan melakukan pendengaran awam dan sesi libat urus bersama pihak berkepentingan.
 
Semoga penyediaan Pelan Pembangunan Mineral Sabah 2024-2030 ini dapat merancakkan lagi industri mineral negara.

Written by : azrul_aziz@jmg.gov.my