Majlis Taklimat MyGEMS di JMG Negeri Sembilan/Melaka.

Majlis Taklimat MyGEMS di JMG Negeri Sembilan/Melaka.

Majlis Taklimat MyGEMS di JMG Negeri Sembilan/Melaka.

Penyampaian taklimat MyGEMS diketuai oleh wakil Caw.Pengurusan Maklumat Ibu Pejabat, Dr.Mohamamad bin Abd Manap. 

Bank data nasional berbentuk spatial bagi pengurusan semua maklumat geosains dan sumber mineral negara yang komprehensif, bersepadu, mudah dicapai dan dikongsi.

Pembangunan MyGEMS yang komprehensif dan bersepadu merangkumi semua aktiviti utama JMG bagi penghasilan produk geospatial yang mudah dicapai dan dikongsikan selaras piagam pelanggan dan akta yang ditetapkan (Akta Penyiasatan Kajibumi 1974).

Written by : azrul_aziz@jmg.gov.my