Mesyuarat Kumpulan Kerja 1 Pemetaan Bahaya dan Risiko Cerun (PBRC) di Bawah Pelan Induk Cerun Negara

Mesyuarat Kumpulan Kerja 1 Pemetaan Bahaya dan Risiko Cerun (PBRC) di Bawah Pelan Induk Cerun Negara

Mesyuarat Kumpulan Kerja 1 Pemetaan Bahaya dan Risiko Cerun (PBRC) di Bawah Pelan Induk Cerun Negara telah diadakan pada 20 - 21 Jun 2023 dan dipengerusikan Timbalan Ketua Pengarah JMG, YBrs. Tn. Hj Kamaruddan bin Abdullah. Mesyuarat ini dihadiri oleh wakil-wakil daripada 14 agensi/jabatan pengurusan cerun dan pengurusan bencana.

Written by : azrul_aziz@jmg.gov.my