Mesyuarat Persediaan Pengauditan Terhadap Pembangunan MINGEOGIS

Mesyuarat Persediaan Pengauditan Terhadap Pembangunan MINGEOGIS

Mesyuarat Persediaan Pengauditan Terhadap Pembangunan MINGEOGIS di Bilik Jasper.

Mesyuarat dipengerusikan oleh Pengarah Cawangan Pengurusan Maklumat bagi membincangkan keperluan dan persediaan diperlukan sebelum audit bagi pembangunan sistem MINGEOGIS.

Written by : azrul_aziz@jmg.gov.my