PROGRAM LIBAT URUS BERSAMA KETUA UNIT PENGURUSAN MAKLUMAT (KUPM) NEGERI SERTA MESYUARAT PENGURUSAN DAN PEMANTAUAN PROJEK SISTEM MAKLUMAT GEOSPATIAL MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA (MyGEMS)

PROGRAM LIBAT URUS BERSAMA KETUA UNIT PENGURUSAN MAKLUMAT (KUPM) NEGERI SERTA MESYUARAT PENGURUSAN DAN PEMANTAUAN PROJEK SISTEM MAKLUMAT GEOSPATIAL MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA (MyGEMS)
Program ini diadakan sebagai pendedahan kepada KUPM tentang peranan dan tanggungjawab terhadap Projek MyGEMS disamping mendapatkan latihan secara hands on tatacara pelaksanaan Sistem MyGEMS.
 
Sistem MyGEMS merupakan bank data spatial nasional bagi pengurusan maklumat geosains dan sumber mineral negara bersepadu yang dibangunkan oleh jabatan.

Written by : azrul_aziz@jmg.gov.my