Sesi Libat Urus Pemurnian Pelan Pembangunan Geopark Negara 2021-2030

Sesi Libat Urus Pemurnian Pelan Pembangunan Geopark Negara 2021-2030
Sesi Libat Urus Pemurnian Pelan Pembangunan Geopark Negara 2021-2030 dan Pelan Pelaksanaan Geopark Negara Bil 1/2023 telah diadakan di Impiana Hotel, Ipoh dan dipengerusikan oleh En. Abdullah bin Hj. Sulaiman, Pengarah Perancangan dan Pengurusan JMG.
Sesi ini melibatkan kehadiran pelbagai pihak berkepentingan daripada peringkat persekutuan dan negeri seperti Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA), Taman-Taman Sabah (Sabah Parks), Perbadanan Labuan (PL), Kementerian Pembangunan Bandar dan Sumber Asli Negeri Sarawak, Majlis Daerah Lenggong, JK Pelaksana Geopark, Jabatan Hutan Sarawak, Kementeian Ekonomi dan Perbadanan Taman Negeri Perak.
Sesi libat urus ini bertujuan untuk mendapatkan input-input penambahbaikan berkaitan penyediaan kedua-dua pelan tersebut dan membincangkan perkara-perkara berbangkit.

Written by : azrul_aziz@jmg.gov.my