Sesi Pemindahan Teknologi (Training of Trainers - TOT) Projek Pembangunan MINGEOGIS

Sesi Pemindahan Teknologi (Training of Trainers - TOT) Projek Pembangunan MINGEOGIS
Sesi Pemindahan Teknologi (Training of Trainers -TOT) Projek Pembangunan MINGEOGIS sedang dijalankan pada 10 hingga 14 Julai 2023.
Seramai 15 orang kakitangan JMG menghadiri program ini yang bertujuan untuk memberi latihan kepada peserta bagi memastikan mereka mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan dan pentadbiran sistem yang telah dibangunkan.
Peserta akan turut diberikan pendedahan kepada elemen konfigurasi sistem, pangkalan data dan pembangunan aplikasi.

Written by : azrul_aziz@jmg.gov.my