Taklimat 'Pengenalan kepada perkhidmatan pemantauan deformasi tanah dan infrastruktur awam berasaskan satelit untuk Ranau - Kundasang, Sabah'.

Taklimat 'Pengenalan kepada perkhidmatan pemantauan deformasi tanah dan infrastruktur awam berasaskan satelit untuk Ranau - Kundasang, Sabah'.
Taklimat 'Pengenalan kepada perkhidmatan pemantauan deformasi tanah dan infrastruktur awam berasaskan satelit untuk Ranau - Kundasang, Sabah'.
📍Ibu Pejabat JMG, Putrajaya
▪️
Taklimat telah diberikan oleh Spacegen Sdn. Bhd. Spacegen menawarkan pemantauan dan analisis risiko dan bahaya bencana geologi secara terperinci dan kerap dengan menggunakan gabungan data SRS dan maklumat lapangan. Aplikasi yangbdigunakan juga menggunakan teknologi satelit, data raya (big data) dan kecerdasan buatan (artificial intelligence, A.l)
▪️
Taklimat dan perbincangan telah berlangsung dengan kedua-dua pihak iaitu JMG dan Spacegen membincangkan perkara teknikal yang berkaitan dengan mengaitkan kegunaan teknologi tersebut bagi menangani isu-isu geobencana di Malaysia.

Written by : azrul_aziz@jmg.gov.my