PERHIMPUNAN BULAN JANUARI 2015 JMG MALAYSIA, PERAK

Perhimpunan Bulan Januari 2015 Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, Perak (JMG Malaysia,
Perak) telah diadakan pada 20 hb Januari 2015 jam 9.00 pagi bertempat di Dewan Granit, JMG
Malaysia, Perak

 

 

 

Written by : khalis