MESYUARAT SEMINAR SUMBER MINERAL DAN TENAGA DAN PEMBANGUNAN MAMPAN DI SABAH (SSMTPMS) BIL. 4/2019 (POST-MORTEM)

MESYUARAT SEMINAR SUMBER MINERAL DAN TENAGA DAN PEMBANGUNAN MAMPAN DI SABAH (SSMTPMS) BIL. 4/2019 (POST-MORTEM)

KOTA KINABALU JMG SABAH (13 MAC 2019) : Sorotan dari seminar tersebut, ahli jawatankuasa telah bersetuju menggadakan satu post-mortem bagi penambahbaikan program yang sama pada masa akan datang dan berharap semua ajk yang terlibat dapat mengambil pengalaman dan iktibar pada masa akan datang.  Pengerusi juga mengambil kesempatan mengucapkan ribuan tahniah atas kerjasama kepada semua ajk dalam menjayakan seminar tersebut dan mesyuarat tersebut juga adalah sebagai penutupan untuk seminar ini.  Turut dibincangkan adalah Laporan Akhir Seminar Tenaga yang disediakan oleh En. Mazuan dan Laporan Sesi Soal Jawap Seminar yang dikumpulkan dan disediakan oleh En. Fredolin.

Written by : BESTY