KERJA LAPANGAN PEMETAAN SESAR AKTIF DI PULAU TIGA, KUALA PENYU

KERJA LAPANGAN PEMETAAN SESAR AKTIF DI PULAU TIGA, KUALA PENYU

KUALA PENYU (21 DAN 22 SEPT 2020) : Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, Sabah (JMG Sabah) menerusi Aktiviti Geologi Kejuruteraan, Unit Geosains JMG Sabah telah menjalankan kerja lapangan di kawasan Volkano Lumpur Pulau Tiga, Kuala Penyu pada 21hb dan 22hb September yang lepas. Objektif utama kerja lapangan ini adalah untuk mengenal pasti beberapa rekahan tanah di kawasan tersebut. Encik Bailon Golutin (Pegawai Geosains Kanan), di bantu oleh Encik Ramle Kalaham dan Encik Herorisan Paruka untuk membuat kajian sesar aktif dan seterusnya memberi input kepada pihak pengurusan Taman-Taman Sabah bagi mengenal pasti sama ada keselamatan persekitaran di kawasan Volkano Lumpur itu sesuai di buka untuk pelancong tempatan dan pelancong asing. 

 

Diselia oleh : Bailon Golutin

 

Written by : HERORISAN