SESI PENDAFTARAN DAN LATIHAN PENGUNAAN SISTEM "BLESS"

SESI PENDAFTARAN DAN LATIHAN PENGUNAAN SISTEM "BLESS"

SHAH ALAM, JMGSWP, 17 Mei 2023 - JMGSWP mengadakan satu Sesi Pendaftaran dan Latihan Penggunaan Sistem Business Licensing Electonic Support System (BLESS) Untuk Permohonan Surat Kelulusan Skim Kuari (SKSK) untuk pengusaha-pengusaha kuari di Negeri Selangor yang telah dirasmikan oleh Ketua Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, Yang Berusaha Tuan Zambri bin Ramli.

Written by : Daniel