Kursus Pemantapan ISMS

Pada tarikh 23-26 JUN 2014 yang lalu, satu kursus pemantapan pemahaman dan pengukuhan pengetahuan mengenai ISMS telah berjaya diadakan. ISMS merupakan pengiktirafan kerajaan kepada jabatan yang telah mematuhi piawaian yang ditetapkan dan ia diperolehi pada tahun lalu. Dengan bilangan peserta 22 orang dari semua cawangan JMG, kursus ini telah berjalan dengan lancar. Antara okjektif kursus ialah

g1

 

• Memahami Standard Keselamatan ISMS versi 2013.
• Membincangan DKICT
• Memberi pendedahan awal tentang perubahan standard dan kaedah mudah bagi mengekalkan kesinambungan ISMS.
• Meningkatkan kawalan keberkesanan dengan lebih efisyen.
• Merancakkan daya inovasi kerja dan cemerlang dalam keselamatan ICT
• Memperolehi pengetahuan langkah-langkah untuk mengekalkan persijilan
• Memahami kaedah pemilihan kawalan SoA yang tepat
• Memahami kaedah yang betul dalam menangani masalah insiden
• Memahami konsep asas dan peraturan keselamatan ISMS

 

Antara peserta yang hadir


1 Mior Sallehuddin bin Mior Jadid Pengarah JMG BPT JMG BPT
2 Abdul Rahman Bin MohdYusoff KPP(PM) BPT JMG BPT
3 Nor'asyikin BtYusoff PTM BPT JMG BPT
4 Syamilah Binti Samsudin PTM BPT JMG BPT
5 Nafiza Binti Jomhari PPTM JMG IbuPejabat
6 Mohd Fauzi b Muhammad Said Pegawai Geosains BPT JMG BPT
7 Sharizan b Ibrahim PegawaiGeosains BPT JMG BPT
8 Mayzura Binti Odin PPTM BPT JMG BPT
9 Ezulia Binti Jomhari PPTM PPM Perak
10 Suzannah Bt Akmal KUPM JMG Perak
11 Ropidah Bt Ibrahim KUPM JMG Kelantan
12 Abdul Hadib Abdul Rahman KUPM JMG Terengganu
13 Mahisham b Ibrahim KUPM JMG SWP
14 Fathullah b Abu Naim KUPM JMG KPPP
15 Jenneth @Liliana Cyrill KUPM JMG Sabah
16 Rozana binti Zabri Pen Pegawai Jurutera BPT JMG BPT
17 Abdul Kadir Bin Ahamd Pegawai Geosains BPT JMG BPT
18 Robiah bt Abdul Rahman Pen Pegawai Jurukur BPT JMG BPT
19 Khairani Sham Bt Manas Pegawai Geosains BPT JMG BPT
20 Mohd Hafiz bin Alwi Pen Pegawai Senibina BPT JMG BPT
21 NathaKumaran A/L Velu urusetia BPT JMG BPT
22 Norhazliza Bt Mokhtar Pen pegawai Jurukur BPT JMG BPT

 2014624171708IMG 3217IMG 3236IMG 3242

 

Written by : mrizal