TAKLIMAT PENGENDALIAN SUMBER AIR BAWAH TANAH, LOMBONG DAN PEMANTAUAN TANAH RUNTUH

TAKLIMAT PENGENDALIAN SUMBER AIR BAWAH TANAH, LOMBONG DAN PEMANTAUAN TANAH RUNTUH

TAKLIMAT PENGENDALIAN SUMBER AIR BAWAH TANAH, LOMBONG DAN PEMANTAUAN TANAH RUNTUH daripada wakil Hydroaxys Sdn. Bhd dan In-Situ Inc. (USA) yang diadakan pada 27 Januari 2023. Taklimat ini menyentuh pengaplikasian alat/instrumen terhadap pengendalian air bawah tanah, lombong dan pemantauan tanah runtuh yang betul dan pada tahap yang terbaik. Taklimat akan disampaikan oleh Mr. Adam Hobson

Written by : azrul_aziz@jmg.gov.my