The 3rd International Workshop On CCOP-Geoinformation Sharing Infrastructure for East and South Asia (GSi) Project

The 3rd International Workshop On CCOP-Geoinformation Sharing Infrastructure for East and South Asia (GSi) Project

LANGKAWI, KEDAH:  Satu bengkel telah diadakan antara Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia (JMG) dengan Coordinating Committee For Geoscience Programmes In East and Southeast Asia (CCOP) pada 17-21 September 2018 di Aseania Resort & Spa, Pulau Langkawi, Kedah.

Tujuan utama bengkel diadakan adalah untuk berkongsi maklumat dan kepakaran antara negara maju dan negara-negara ahli CCOP dalam bidang pembangunan sistem perkongsian data geoinformasi mengikut piawaian antarabangsa.

DSC 4684DSC 4684DSC 4684DSC 4684

Written by : Wan Bennyamin