"BRAINSTORMING" PENSTRUKTURAN JABATAN JMG SELANGOR/WILAYAH PERSEKUTUAN

"BRAINSTORMING" PENSTRUKTURAN JABATAN JMG SELANGOR/WILAYAH PERSEKUTUAN

Pada 16 Mac 2018, Sesi "Brainstorming Pengstrukturan JMGSWP" telah diadakan untuk mengumpul cadangan pemanbahbaikan dan maklumbalas dari semua lapisan warga JMGSWP. Sesi perbincangan tersebut dipengerusikan oleh Pengarah, En. Jontih Eggihon dan hasilnya akan dibentangkan di dalam Mesyuarat Pengarah-Pengarah Negeri dan Mesyuarat Penstrukturan Jabatan yang akan berlangsung di Porty Dickson.

 

Written by : Daniel