PEPERIKSAAN PEMBEDIL AMALI BIL. 02/2023

PEPERIKSAAN PEMBEDIL AMALI BIL. 02/2023

SELANGOR, 24-26 Mei 2023 - Peperiksaan Pembedil (Amali) Bil. 2/2023 telah berlangsung di JMGSWP dan di Kuari Bandar Tanming Sdn. Bhd.

Pegawai dari Unit Pembangunan Lombong dan Kuari JMGSWP mengadakan peperiksaan lesen pembedil bagi sesi Bil. 2 Tahun 2023.

Written by : Daniel