PEPERIKSAAN PEMBEDIL AMALI BIL. 01/2023

PEPERIKSAAN PEMBEDIL AMALI BIL. 01/2023

SELANGOR, 09-10 Mei 2023 - Peperiksaan Pembedil (Amali) Bil. 1/2023 diadakan di Jabatan Mineral dan Geosains Selangor/Wilayah Persekutuan dan di Kuari Ang Cheng Sdn. Bhd.

Pegawai dari Unit Pembangunan Lombong dan Kuari JMGSWP telah melaksanakan peperiksaan lesen pembedil bagi sesi Bil.1 Tahun 2023.

Written by : Daniel