PROGRAM PERKONGSIAN JICA-SEDAR BAGI MEMPERKASAKAN KAPASITI PENGURANGAN RISIKO BENCANA (DRR) DEMI MENINGKATKAN KESELAMATAN DAN SEKURITI KOMUNITI DENGAN MEMAHAMI RISIKO BENCANA (SeDAR)

PROGRAM PERKONGSIAN JICA-SEDAR BAGI MEMPERKASAKAN KAPASITI PENGURANGAN RISIKO BENCANA (DRR) DEMI MENINGKATKAN KESELAMATAN DAN SEKURITI KOMUNITI DENGAN MEMAHAMI RISIKO BENCANA (SeDAR)

SELANGOR, 09 Julai 2023 - Sesi Perkongsian Ilmu: Taklimat berkenaan Pemantauan Pengurangan Risiko Bencana Tanah Runtuh - Mukim Hulu Langat bersama agensi-agensi teknikal  dan Komuniti Batu 14, Hulu Langat oleh pasukan Jabatan Mineral dan Geosains Selangor/Wilayah Persekutuan yang diketuai oleh Yang Berusaha Pengarah Encik Tuan Rusli bin Tuan Mohamed.

Written by : Daniel