PEPERIKSAAN PEMBEDIL AMALI BIL. 04/2023

PEPERIKSAAN PEMBEDIL AMALI BIL. 04/2023

SELANGOR, 11-12 Julai 2023 - Satu sesi Peperiksaan Lesen Pembedil (Amali) Bil. 4/2023 telah diadakan di pejabat Jabatan Mineral dan Geosains Selangor/Wilayah Persekutuan, Shah Alam dan di Kajang Rocks Quarry Sdn. Bhd. yang dikendalikan oleh sepasukan pegawai-pegawai dari Unit Pembangunan Lombong dan Kuari.

 

Written by : Daniel