bengkel Perbincangan Berkaitan Ulasan Pembangunan

bengkel Perbincangan Berkaitan Ulasan Pembangunan

Pada 16 Januari 2018 , pihak pengurusan Jabatan Mineral Geosains Selangor/W. Persekutuan telah menganjurkan Bengkel Taklimat dan Perbincangan Berkaitan Ulasan Pembangunan di peringkat jabatan. Tujuan seminar ini diadakan adalah bagi memberikan penerangan berkaitan ulasan pembangunan gunatanah khususnya diperingkat OSC. Semua pegawai yang terlibat dalam menyediakan ulasan OSC telah menyertai bengkel ini. Perbincangan mengenai isu-isu berkaitan OSC juga diadakan bagi memastikan setiap ulasan yang disediakan adalah selaras dengan garis panduan dan bidang tugas JMG.

 

Written by : Daniel