PROGRAM UJI CUBA INFRASTRUKTUR TANAH GAMBUT

PROGRAM UJI CUBA INFRASTRUKTUR TANAH GAMBUT

Besut, 9 Oktober 2018 – Satu program uji cuba infrastruktur tanah gambut telah diadakan di Pejabat Majlis Daerah Besut.  Program ini bertujuan meningkatkan kesedaran dan pemahaman agensi kerajaan dan orang awam berkaitan program pencegahan kebakaran tanah gambut dan hands on pengenalan kepada fasiliti mencegah kebakaran tanah gambut.

blog 113

blog 114

Written by : razz