Majlis Pemasyhuran Lenggong Geopark Sebagai Geopark Kebangsaan yang telah berlangsung pagi ini, di Dataran Kota Tampan, Lenggong, Perak.

Majlis Pemasyhuran Lenggong Geopark Sebagai Geopark Kebangsaan yang telah berlangsung pagi ini, di Dataran Kota Tampan, Lenggong, Perak.

Majlis Pemasyhuran Lenggong Geopark Sebagai Geopark Kebangsaan yang telah berlangsung pagi ini, di Dataran Kota Tampan, Lenggong, Perak.

Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfur-Lah telah merasmikan Majlis Pemasyhuran Lenggong Geopark sebagai Geopark Kebangsaan yang telah berlangsung pagi ini, di Dataran Kota Tampan, Lenggong, Perak.
 
Dalam sembah ucapan, Menteri NRES, YB Nik Nazmi Nik Ahmad merakamkan ucapan tahniahnya kepada Kerajaan Negeri Perak dan warga Lenggong atas kejayaan merealisasikan pengiktirafan Lenggong Geopark sebagai Geopark Kebangsaan.
NRES melalui Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia - JMG sedang bekerjasama erat dengan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia untuk mewujudkan Lesen Geoguide bagi kawasan Geopark di bawah Akta Industri Pelancongan, 1992 (Akta 482) - di mana seramai 23 orang geoguide dari Lenggong Geopark telah berjaya melengkapkan kursus tersebut.
 
Inisiatif-inisiatif pembangunan Geopark ini secara tidak langsung akan dapat meningkatkan industri pelancongan negara serta memberi nilai tambah kepada aktiviti ekonomi masyarakat, khususnya di Daerah Lenggong.

Written by : azrul_aziz@jmg.gov.my