Pemetaan Geologi Terperinci Projek Borehole Disposal of Disused Sealed Radioactive Sources (BOSS)

Bangi, Agensi Nuklear Malaysia, 11-15 Mac 2013 : Kerja Lapangan Pemetaan Geologi Terperinci Projek Borehole Disposal of Disused Sealed Radioactive Sources (BOSS) telah dijalankan di Agensi Nuklear Malaysia. Projek ini adalah kerjasama antara Agensi Nuklear Malaysia dengan JMG Malaysia. Seramai 10 orang kakitangan JMG Malaysia telah terlibat dalam projek ini yang di ketuai oleh Encik Mohamad Hussein Jamaluddin, Ketua Pegawai Kajibumi Bahagian Perkhidmatan teknikal (BPT). JMG NS/M telah menghantar 4 orang wakil iaitu En. Khaddi Abdullah, En. Saiful Azwan Kassim, En. Azree Abu Bakar, En. Shahrizal Abu Bakar sebagai kakitangan sokongan yang turut membantu dalam kerja lapangan tersebut.

Written by : norhayati_mr