Hari Semakan Buku Perkhidmatan

 Hari Semakan Buku Perkhidmatan
Ipoh, 18 Ogos - Unit Pentadbiran dan Kewangan (UPK), Pusat Penyelidikan Mineral (PPM) telah mengadakan Hari Semakan Buku Perkhidmatan pada 17 & 18 Ogos 2023.
Warga kerja PPM diberi peluang untuk membuat semakan buku perkhidmatan masing-masing untuk memastikan maklumat perkhidmatan dikemaskini, teratur dan tepat.
Terima kasih diucapkan kepada YBrs. Pengarah Kanan dan seluruh warga PPM di atas kerjasama memeriahkan dan melancarkan Hari Semakan Buku Perkhidmatan bagi Tahun 2023.