Bengkel Analisis Jerapan Fizikal Menggunakan Alat Brunauer- Emmett- Teller (BET)

Bengkel Analisis Jerapan Fizikal Menggunakan Alat Brunauer- Emmett- Teller (BET)
IPOH, 18-19 Mei - Cawangan Teknologi Bahan Termaju (CTBT) telah mengadakan Bengkel Analisis Jerapan Fizikal Menggunakan Alat Brunauer- Emmett- Teller (BET) yang disampaikan oleh Mr Austin Yap, wakil dari Syarikat Anton Paar.
 
Bengkel ini bertujuan memberi pendedahan tentang pengendalian serta cara interpretasi data alat BET. Seramai 13 orang peserta telah mengikuti bengkel ini mewakili setiap cawangan di PPM.
 
 

Written by : noorhafizah