LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE MAJLIS PENSIJILAN MINYAK SAWIT MALAYSIA

LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE MAJLIS PENSIJILAN MINYAK SAWIT MALAYSIA
Shah Alam, 14 Disember - Pasukan Pensijilan dan Akreditasi PPM telah mengadakan lawatan sambil belajar ke Majlis Pensijilan Minyak Sawit Malaysia (MPOCC).
Lawatan ini bertujuan mendapatkan maklumat dan perkongsian pengalaman mereka dalam merencana dan melaksana skim pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO).
Delegasi dari PPM disambut dan diberi taklimat oleh En. Tan Chee Yong selaku Pengurus Bahagian Outreach Technical & Extension Service, MPOCC.
Diharapkan dengan lawatan ini, pasukan pensijilan dan akreditasi PPM dapat mengambil input semaksimumnya dan dapat diaplikasikan dalam penyediaan prosedur pensijilan mineral nanti.