Mesyuarat Kajian-kajian Kes yang berlaku di PPM dan Langkah Mengatasinya Bagi Perkhidmatan MS ISO 9001:2015

Mesyuarat Kajian-kajian Kes yang berlaku di PPM dan Langkah Mengatasinya Bagi Perkhidmatan MS ISO 9001:2015
26 - 28 SEPTEMBER :Mesyuarat Kajian-kajian Kes yang berlaku di PPM dan Langkah Mengatasinya Bagi Perkhidmatan MS ISO 9001:2015 telah diadakan di Bahang Bay Hotel, Pulau Pinang. Mesyuarat ini bertujuan membincangkan Post Mortem dari Audit Pensijilan Semula MS ISO 9001:2015 oleh SIRIM QAS International Sdn Bhd dan tindakan penambahbaikan oleh pihak pengurusan dan juga pelaksana MS ISO PPM untuk menghadapi Audit SIRIM seterusnya pada awal Disember 2022 supaya pensijilan MS ISO 9001:2015 di PPM dapat dikekalkan.
 
Mesyuarat ini juga merupakan satu platform untuk pihak pengurusan menilai dan mendapat maklumbalas tahap kekompetenan pelaksana-pelaksana MS ISO 9001:2015 bagi dua (2) skop perkhidmatan serta kakitangan-kakitangan lain yang menyokong perlaksanaan SPK ini di PPM.
 
YBrs. Dr. Nazwin binti Ahmad telah mempengerusikan mesyuarat tersebut dan YBrs. Dr. Rohaya binti Othman telah dijemput sebagai penceramah bagi program ini.

Written by : noorhafizah