BENGKEL ASAS PENYEDIAAN PETA SUMBER MINERAL NEGERI

BENGKEL ASAS PENYEDIAAN PETA SUMBER MINERAL NEGERI

Peta sumber mineral negeri ini memaparkan maklumat lokasi sumber mineral yang berpotensi untuk dibangunkan daripada hasil kajian JMG secara terperinci termasuk lokasi potensi unsur nadir bumi (NRREE). Taklimat asas penyediaan peta sumber mineral ini telah disampaikan oleh En. Iszaynuddin Abd. Hamid dan dibantu oleh Cik Hidayah Harin.

Written by : azrul_aziz@jmg.gov.my