LAWATAN PENGARAH JMG KELANTAN KE TAPAK TELAGA TIUB JKR KEMUBU, KELANTAN

LAWATAN PENGARAH JMG KELANTAN KE TAPAK TELAGA TIUB JKR KEMUBU, KELANTAN

19 Januari 2016, Pengarah JMG Kelantan (Tuan Haji Nazan Bin Awang) telah turun padang bersama-sama Ketua Unit Geosains (Yusuf B. Bujang), Ketua Unit Pengurusan Maklumat ( Mohamad Yusof B Che Sulaiman), dan dua orang Pembantu Geosains iaitu Shahrilnnizam Samsudin dan Junor Yaacob.

 

Tujuan lawatan ke Loji Rawatan Air adalah untuk mengenalpasti tapak cadangan Telaga Explorasi Air Tanah. Telaga Explorasi digunakan untuk menentukan kedudukan lokasi pembinaan Telaga Tiub bagi membekalkan air ke Loji Rawatan air di Kemubu. Lawatan susulan akan diteruskan dari semasa ke semasa.

thumb 1   thumb 2

thumb 3   thumb 4

 

 

 

 

 

Tuan Pengarah turut dibantu oleh Penolong Jurutera, Encik Nik Abdullah Nik Mud dan Wan Noor Sazwanie Wan Mustafar dari JKR Unit Tentera Kelantan.

 

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

 

"ISLAM DIMARTABAT, RAJA DIDAULAT, NEGERI BERKAT, RAKYAT SELAMAT"

Written by : nurin