MAJLIS PERASMIAN PROGRAM 3D-KL "GEOLOGICAL GROUND MODELLING WORKSHOP"

MAJLIS PERASMIAN PROGRAM  3D-KL "GEOLOGICAL GROUND MODELLING WORKSHOP"

KUALA LUMPUR, Cheras, 7 November 2018 - Timbalan Ketua Pengarah (Korporat dan Ekonomi Mineral) Yang Berusaha En. Kamal bin Daril telah merasmikan Program 3D-KL "GEOLOGICAL GROUND MODELLING WORKSHOP" bertempat di Cempaka Apartment Hotel, Kuala Lumpur. Bengkel ini adalah merupakan kerjasama di antara Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia dan British Geological Survey dalam bidang teknikal dan perkongsian pengalaman dalam membangunkan Projek 3D-KL yang juga merangkumi aktiviti-aktiviti lawatan kajian ke kawasan-kawasan sekitar Kuala Lumpur dan negeri Selangor dan dibantu oleh maklumat dan data-data geosains yang dibekalkan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur(DBKL), Jabatan Kerja Raya(JKR) serta Mass Rapid Transit Corporation Sdn. Bhd.(MRT).

Majlis perasmian juga dihadiri Pengarah JMG Selangor/W. Persekutuan, En. Jontih Enggihon. Bengkel yang bermula pada tarikh 07 sehingga 23 November 2018 disertai oleh wakil-wakil daripada JMG, DBKL, JKR, MRT, Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Tenaga Nasional.

 

Written by : Daniel