Lawatan Pengarah Tanah Dan Galian Kelantan

Lawatan Pengarah Tanah Dan Galian Kelantan

Ipoh, 10 Jan 2019: Hari ini JMG menerima kunjungan Dato' Pengarah Pejabat Tanah Dan Galian Kelantan bersama rombongan seramai 10 orang ke Cawangan Perkhidmatan Makmal BPT dan Pusat Penyelidikan Mineral. Lawatan ini bertujuan untuk meninjau kemudahan analisis di makmal JMG khususnya yang berkaitan dengan analisis Rare Earth Element, REE. Mereka dibawa melihat makmal dan peralatan analisis.

Baca selanjutnya

Pemasyhuran Sultan Pahang

Daulat Tuanku

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang

Warga JMG Pahang merafak sembah menyembahkan ucap tahniah sempena permasyhuran Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang Sultan Abdullah Al-Haj Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah sebagai Sultan Pahang yang keenam.

Seluruh warga JMG Pahang dengan sembah takzim mendoakan semoga Allah S.W.T. mengurniakan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang afiat, kebijaksanaan dan dalam penuh kemuliaan, bersemayam di atas takhta singgahsana sebagai Amirulmukminin bagi keseluruhan rakyat Negeri Pahang Darul Makmur, dengan penuh keberkatan di dunia dan akhirat.

Amin Ya Rabbal 'Alamin, Allahu Akbar

Daulat Tuanku

Pemasyhuran Sultan Pahang 2019