KURSUS EKSA BIL.4/20118

KURSUS EKSA BIL.4/20118

KOTA KINABALU, SABAH (18 SEPTEMBER 2018) : SELASA, Seperti sedia maklum semua jabatan perlu melaksanakan 5S yang dahulunya dan kini telah di jenamakan dengan nama EKSA (Ekosistem Kondusif Sistem Awam). Satu-satunya jabatan yang melaksanakan dan membuat kursus adalah INTAN Kampus Sabah. Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia Sabah tidak ketinggalan dengan peredaran penjenamaan tersebut. Pihak pengurusan telah melantik beberapa orang pegawai JMG Sabah untuk melaksanakan EKSA tersebut. Namun demikian, mereka yang dilantik perlu lah menghadiri kursus bagi mempelajari dan menimba ilmu yang lebih lanjut berkaitan dengan EKSA tersebut.

Baca selanjutnya