MESYUARAT UNIT PENGURUSAN MAKLUMAT BIL. 3/2019

MESYUARAT UNIT PENGURUSAN MAKLUMAT BIL. 3/2019

LABUAN (18 - 19 September 2019) :  Beberapa ajk dari pelbagai mesyuarat iaitu Mesyuarat MBJ, Keutuhan Pengurusan, Kewangan & Akaun, Pengurusan dan Mesyuarat Unit Makmal serta Unit Pengurusan Maklumat turut bersama-sama berkampung mengadakan mesyuarat masing-masing bertempat di Hotel Lazenda, Wilayah Persekutuan Labuan.  Hasil dari mesyuarat yang dijalankan dari Unit Pengurusan Maklumat sendiri, beberapa perkara telah dibincangkan melalui Laporan Kemajuan dan Perancangan seperti Pengurusan Data, Perolehan Aset ICT, GIS, Perpustakaan, Latihan Industri dan Hal-hal lain daripada setiap kakitangan UPM.  Mesyuarat ini telah berjalan dengan lancar dan jayanya.  Disamping itu, kesemua rombongan ajk mesyuarat yang terlibat turut diberi kesempatan membuat lawatan ke Projek Hidrologi, Kawasan Arang Batu dan Kawasan Geowarisan.  Mesyuarat seumpama ini dicadangkan agar diteruskan sekali sekala bagi pendedahan ilmu kepada kakitangan JMG Sabah khususnya mereka yang jarang bekerja di luar pejabat.

Written by : BESTY