Lawatan Kerja ke Malaysia Research Accelerator for Technology and Innovation (MRANTI).

Lawatan Kerja ke Malaysia Research Accelerator for Technology and Innovation (MRANTI).
BUKIT JALIL, 13 JUN - Seramai 10 orang kakitangan PPM yang terdiri daripada Ahli Jawatankuasa Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) telah menyertai satu lawatan kerja ke Malaysia Research Accelerator for Technology and Innovation (MRANTI).
Tujuan lawatan ini diadakan untuk memberi pendedahan serta pemahaman kepada ahli KIK PPM kepada fungsi MRANTI dalam perkembangan teknologi, inovasi dan kreativiti di Malaysia, selain untuk memahami pembangunan idea, konsep dan prototaip oleh syarikat-syarikat pemula/rintisan (startup company) di Malaysia.