LAWATAN TEKNIKAL KE BAHAGIAN PERKHIDMATAN TEKNIKAL, JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA

LAWATAN TEKNIKAL KE BAHAGIAN PERKHIDMATAN TEKNIKAL, JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA
8 September – Seramai 7 orang ahli Jawatankuasa Pengurusan Sisa Kimia Pusat Penyelidikan Mineral yang diketuai oleh En. Anuar bin Othman telah mengadakan lawatan teknikal ke Bahagian Perkhidmatan Makmal, Bahagian Perkhidmatan Teknikal, Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (BPT-JMG).
Lawatan teknikal ini bertujuan mempelajari pengurusan pengendalian sisa bahan kimia. Ketua Keselamatan Makmal BPT, En. Mohd Fahami bin Abas telah menyampaikan ceramah dan menjelaskan kepentingan pengurusan pengendalian sisa bahan kimia di samping berkongsi mengenai amalan terbaik pengurusan sisa bahan kimia makmal di BPT.
Semoga lawatan ini dapat meningkatkan kesedaran tentang keselamatan pengendalian sisa bahan kimia dan seterusnya berupaya meningkatkan tahap kecekapan berkaitan pengurusan sisa bahan kimia dan perkhidmatan makmal.