Latihan Penyediaan Sampel Bagi Analisis Permukaan FESEM di Universiti Kebangsaan Malaysia

Latihan Penyediaan Sampel Bagi Analisis Permukaan FESEM di Universiti Kebangsaan Malaysia

UKM 27-28 OKT - Pasukan penyelidik dari Cawangan Teknologi Berasaskan Batuan (CTBB), Pusat Penyelidikan Mineral (PPM) sedang menjalani latihan penyediaan sampel bagi analisis permukaan FESEM di Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Analisis ini bertujuan mengenalpasti mengenal pasti morfologi sampel bagi penyelidikan di bawah RMK-12.

Written by : noorhafizah