Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti di Pusat Penyelidikan Mineral, Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (PPM-JMG)

Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti di Pusat Penyelidikan Mineral, Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (PPM-JMG)
Skop Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti di Pusat Penyelidikan Mineral, Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (PPM-JMG) adalah berdasarkan keperluan standard MS ISO 9001: 2015 bagi:
Perkhidmatan Ujian Pemprosesan Mineral (UPM) di Cawangan Teknologi Pemprosesan Mineral (CTPM)
Perkhidmatan UPM (Bijih Timah, Bijih Besi, Bijih Emas dan Pasir Silika) kepada pelanggan dalaman dan luaran yang diberikan merangkumi ujian-ujian pemprosesan seperti berikut:
• Ujian Taburan Saiz Partikel
• Ujian Penentuan Komposisi Kimia Sampel Dengan Menggunakan Alat Spektrometer Pendaflor Sinar-X (XRF)
• Analisis Kandungan Mineral
• Ujian Penentuan Kandungan Stanum (Sn) Dalam Bijih
• Ujian Penentuan Kandungan Ferum (Fe) Dalam Bijih
• Ujian Penentuan Kandungan Emas (Au) dalam Bijih
• Ujian Penentuan Kandungan Sulfur (S) Dalam Bijih
• Ujian Penentuan Kandungan Organik
• Ujian Penentuan Kandungan Silikon Dioksida (SiO2) Dalam Pasir Silika
• Ujian Penentuan Kandungan Ferum (Fe) Menggunakan Alat UV-VIS Spektrofotometer
• Ujian Penentuan Kandungan Titanium (Ti) Menggunakan Alat UV-VIS Spektrofotometer Ujian Penentuan Kandungan Aluminium (Al) Menggunakan Alat Spektrofotometer Serapan Atom (AAS)
• Ujian Penentuan Kandungan Kalsium (Ca) dan Magnesium (Mg)
• Ujian Pengisaran
• Ujian Pengasingan Graviti Menggunakan Alat Jig dan Meja Ayun
• Ujian Pengasingan Bermagnet Menggunakan Alat Pemisah Bermagnet Dwi Cakera (DDMS) dan Alat Pengasingan Bermagnet Berkeamatan Tinggi Cara Basah (WHIMS)
• Ujian Pengapungan Buih
• Ujian Pengasingan Bervoltan Tinggi
• Ujian Penggosok Geseran (Attrition Scrubbing)
• Ujian Penentuan Fasa Mineral Menggunakan Alat Pembelauan Sinar-X (XRD)
• Ujian Penentuan Kandungan Karbon (C) dan Sulfur (S)

Written by : noorhafizah