Lawatan Timbalan Ketua Setiausaha (Sumber Asli),(NRECC) dan Pengurusan Ibu Pejabat, JMG Malaysia

Lawatan Timbalan Ketua Setiausaha (Sumber Asli),(NRECC) dan Pengurusan Ibu Pejabat, JMG Malaysia
IPOH, 15 OGOS – Lawatan Timbalan Ketua Setiausaha (Sumber Asli), Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (NRECC) dan Pengurusan Ibu Pejabat, Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (JMG) telah diadakan di Pusat Penyelidikan Mineral.
Agenda utama lawatan ini adalah Sesi Dialog Ketua Pengarah JMG Bersama Pegawai PPM dan BPT serta lawatan ke makmal-makmal penyelidikan PPM yang melibatkan taklimat berkenaan projek-projek penyelidikan PPM iaitu Aplikasi Pemantauan Habuk di Kuari, Kaedah Pengekstrakan Unsur Nadir Bumi (REE) dan Penghasilan Kalsium Karbonat Termendak (PCC).
Tuan TKSU juga telah menyampaikan amanat khas kepada pihak pengurusan JMG semasa majlis ini berlangsung.