PELAKSANAAN MS ISO 9001:2008 - UJIAN BATU DIMENSI PPM

Sesi taklimat berkaitan perlaksanaan MS ISO 9001:2008 telah diadakan pada 5-6 Mei 2012. Tujuan taklimat ini adalah sebagai persediaan PPM menuju ke perlaksanaan MS ISO 9001:2008 – Ujian Batu Dimensi.

1

Written by : ezulia