Program Jerayawara Pembangunan Aplikasi PPM dan Familiarisasi MySDI

 Program Jerayawara Pembangunan Aplikasi PPM dan Familiarisasi MySDI
5 - 7 SEPTEMBER - Kakitangan Cawangan Teknologi Perlombongan dan Pengkuarian (CTPP) telah mengadakan program Jerayawara Pembangunan Aplikasi PPM dan Familiarisasi MySDI di beberapa buah negeri. Beberapa delegasi telah dibentuk bagi menjayakan program ini.
Bagi JMG Selangor dan Wilayah Perseketuan, delegasi telah diketuai oleh Dr. Hj. Izhar Abadi. Manakala bagi JMG Johor, delegasi tersebut telah diketuai oleh Cik Fatihah Azmi dan delegasi ke JMG Kelantan telah diketuai oleh En Ahmad Firdaus.
Aplikasi MySDI ini diwujudkan sebagai satu inisiatif ke arah pendigitalan perkhidmatan kerajaan. Program ini disasarkan kepada semua kakitangan Unit Pembangunan Lombong dan Kuari di setiap negeri bagi menguji sistem ini terlebih dahulu sebelum diperluaskan penggunaanya.