Bulan Kesedaran MS ISO 9001:2015

Bulan Kesedaran MS ISO 9001:2015
IPOH, 5 SEPTEMBER – Pada hari ini telah berlangsung acara perasmian bagi program Bulan Kesedaran MS ISO 9001:2015.
Program ini memasuki tahun keempat pelaksanaannya yang dianjurkan oleh Cawangan Pelaksana Pengkomersialan (CPP).
Program ini bertujuan sebagai satu platform hebahan serta memberi kesedaran kepada semua kakitangan PPM bahawa PPM telah berjaya mendapat pengiktirafan dalam pelaksanaan MS ISO 9001:2015 bagi dua skop perkhidmatan iaitu Ujian Batu Dimensi (UBD) dan Ujian Pemprosesan Mineral (UPM).
Semoga dengan berlangsungnya program ini, semua warga PPM akan mendapat pendedahan secara komprehensif mencakupi segala aspek berkaitan pelaksanaan MS ISO 9001:2015 di PPM.