TALK BY ITRI OFFICIALS

Wakil dari ITRI telah hadir ke PPM pada 13 jun 2012 bagi sesi perbincangan mengenai projek penyelidikan secara usahasama. Wakil dari USM juga hadir untuk sesi perbincangan tersebut. Dikesempatan ini juga, PPM mengambil peluang menganjurkan sesi ceramah teknikal yang disampaikan oleh pihak ITRI.

1

2

3

Written by : ezulia