Perkongsian Ilmu: Sample Preparation for Geological Samples

Perkongsian Ilmu: Sample Preparation for Geological Samples

Ipoh, 24 November 2023:   Telah di adakan Perkongsian Ilmu secara mingguan kepada pegawai dan kakitangan baru di Cawangan Perkhidmatan Makmal Bahagian Perkhidmatan Teknikal. Program bertujuan mendedahkan mereka kepada mereka aktiviti sebenar yang terdapat di makmal BPT. 

Baca selanjutnya

Perkongsian Ilmu: Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994

Perkongsian Ilmu: Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994

Ipoh, 17 November 2023:   Telah di adakan Perkongsian Ilmu secara mingguan kepada pegawai dan kakitangan baru di Cawangan Perkhidmatan Makmal Bahagian Perkhidmatan Teknikal. Program bertujuan mendedahkan mereka kepada mereka aktiviti sebenar yang terdapat di makmal BPT. 

Baca selanjutnya

Perkongsian Ilmu: Penentuan Ujian Total Koliform dan E.Coli Dalam Air Bawah Tanah

Perkongsian Ilmu: Penentuan Ujian Total Koliform dan E.Coli Dalam Air Bawah Tanah

Ipoh, 10 November 2023:   Telah di adakan Perkongsian Ilmu secara mingguan kepada pegawai dan kakitangan baru di Cawangan Perkhidmatan Makmal Bahagian Perkhidmatan Teknikal. Program bertujuan mendedahkan mereka kepada mereka aktiviti sebenar yang terdapat di makmal BPT. 

Baca selanjutnya

Technical Talk on Laser Ablation and Microwave Digestion System

Technical Talk on Laser Ablation and Microwave Digestion System

Ipoh, 26 Oktober 2023: Telah diadakan Technical Talk secara maya mengenai Laser Ablation dan Microwave Digestion System yang diadakan di Bilik Mesyuarat Monazit, Cawangan Perkhidmatan Makmal, BPT, Ipoh. 

Penerangan telah disampaikan oleh Dr Steve Shuttleworth, Vice President Of Sales, Service and Applications dari Applied Spectra, California, USA dan Ms YC Wong dari Preeken Microwave Digestion system, Malaysia.

Sesi perbincangan teknikal ini telah dihadiri oleh kira-kira 15 orang pegawai dan kakitangan makmal BPT.

Perkongsian Ilmu: Sumber Unsur Nadir Bumi (REE) dan Analisis Kimia

Perkongsian Ilmu: Sumber Unsur Nadir Bumi (REE) dan Analisis Kimia

Ipoh, 27.10.2023: Telah diadakan Program Perkongsian Ilmu mengenai  Sumber Unsur Nadir Bumi (REE) dan Analisis Kimia yang telah disampaikan oleh En. Mohd Zahar Ibrahim, Pegawai Geosains Kanan, BPT. Program bertujuan untuk berkongsi ilmi pengetahuan terutama kepada kakitangan-kakitangan baru makmal serta kakitangan di luar Unit Berlogam dan Aloi (MBA) serta membantu untuk melengkapkan bilangan hari berkursus setahun untuk kakitangan makmal BPT. Peserta terdiri dari pegawai-pegawai dan kakitangan Cawangan Perkhidmatan Makmal, BPT.