BUKU PELAN PEMBANGUNAN GEOPARK NEGARA 2021-2030 DAN PELAN PELAKSANAAN GEOPARK NEGARA DILANCAR

BUKU PELAN PEMBANGUNAN GEOPARK NEGARA 2021-2030 DAN PELAN PELAKSANAAN GEOPARK NEGARA DILANCAR
YB Dato’ Sri Huang Tiong Sii, Timbalan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (NRECC) menyempurnakan Majlis Peluncuran Buku Pelan Pembangunan Geopark Negara 2021-2030 (PPGN 2021-2030) dan Pelan Pelaksanaan Geopark Negara (PLGN) di International Greentech & Eco Products Exhibition and Conference Malaysia 2023, (IGEM) 2023 bertempat di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) hari ini.
Penerbitan kedua-dua pelan ini merupakan inisiatif Kementerian melalui Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (JMG) dalam memperkasa agenda pembangunan dan pengurusan geopark negara dan perlu dirujuk serta diguna pakai dalam semua perancangan pembangunan fizikal negara.

BUKU PELAN PEMBANGUNAN GEOPARK NEGARA 2021-2030 DAN PELAN PELAKSANAAN GEOPARK NEGARA DILANCAR

BUKU PELAN PEMBANGUNAN GEOPARK NEGARA 2021-2030 DAN PELAN PELAKSANAAN GEOPARK NEGARA DILANCAR
YB Dato’ Sri Huang Tiong Sii, Timbalan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (NRECC) menyempurnakan Majlis Peluncuran Buku Pelan Pembangunan Geopark Negara 2021-2030 (PPGN 2021-2030) dan Pelan Pelaksanaan Geopark Negara (PLGN) di International Greentech & Eco Products Exhibition and Conference Malaysia 2023, (IGEM) 2023 bertempat di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) hari ini.
Penerbitan kedua-dua pelan ini merupakan inisiatif Kementerian melalui Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (JMG) dalam memperkasa agenda pembangunan dan pengurusan geopark negara dan perlu dirujuk serta diguna pakai dalam semua perancangan pembangunan fizikal negara.

PAMERAN & POCKET TALK DI iGEM 2023

PAMERAN & POCKET TALK DI iGEM 2023
Sempena International Greentech & Eco Products Exhibition & Conference Malaysia (iGEM) 2023 juga telah diadakan sesi Pocket Talk.
 
Sebanyak 14 slot Pocket Talk telah dibentangkan oleh agensi-agensi di bawah Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (NRECC).
 
Sesi Pocket Talk ini ditawarkan kepada agensi-agensi di bawah NRECC untuk berkongsi kepada para pelabur, pelawat dan pemain industri berkenaan dengan inisiatif, polisi, insentif, produk dan projek-projek yang dilaksanakan oleh setiap agensi.

Mesyuarat Penyediaan Pelan Pengurusan Bencana Geologi Negara (PBGN) Bil. 2/2023

Mesyuarat Penyediaan Pelan Pengurusan Bencana Geologi Negara (PBGN) Bil. 2/2023
Sesi sumbang saran ini dihadiri oleh wakil-wakil Ahli Kumpulan Teras Geologi Kejuruteraan dan Bencana Geologi (GKBG) JMG serta panel penasihat yang terdiri dari Pengarah JMG Selangor/W.Persekutuan, Pengarah JMG Sabah dan Timbalan Pengarah, Unit Perancangan Geosains JMG.
 
Tujuan sesi ini adalah merangka Pelan PBGN yang akan menjadi panduan dan rujukan utama dalam pelaksanaan Pusat Bencana Geologi Negara yang dijadualkan beroperasi pada akhir tahun ini.

LAWATAN KAEDAH MELOMBONG BAWAH TANAH DI LOMBONG HONEST SAM CHAAH, JOHOR

LAWATAN KAEDAH MELOMBONG BAWAH TANAH DI LOMBONG HONEST SAM CHAAH, JOHOR

Jawatankuasa Sumber Mineral dan Geosains Malaysia telah mengadakan lawatan ke Lombong Honest Sam Chaah, Johor. Seramai 20 orang ahli JKSM JMG Malaysia telah hadir. Ahli terdiri daripada Pengarah dan Timbalan Pengarah Cawangan Ekonomi Mineral JMG, kesemua Timbalan Pengarah Sumber Mineral JMG Malaysia, ketua projek Sumber Mineral JMG.